Remontti- ja muutostöiden hakemuslomake | Suikkila, Turku

Ota yhteyttä

Remontti- ja muutostyöhakemuksen käsittelymaksu on 35,00 €.

Osakkeenomistaja on asunto-osakeyhtiölain mukaan aina ilmoitusvelvollinen kunnossapito- ja muutostöistä, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa rakenteisiin, eristeisiin, akustiikkaan tai rakennuksen perusjärjestelmiin, kuten vesi-, lämmitys-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- tai tiedonsiirtojärjestelmiin.  

Edellä mainituista töistä pitää tehdä etukäteen kirjallinen hakemus isännöitsijän toimistoon. Muutostyön hakemuslomake tulee täyttää niin, että isännöitsijä ja/tai taloyhtiön hallitus voivat sen perusteella arvioida toteutettavan työn vaikutuksia taloyhtiön rakennukseen tai kunnossapitovastuun piiriin kuuluviin järjestelmiin.

Muutostyöhakemukseen on hyvä liittää tarvittavat liitteet, jotta hakemuksen käsittely sujuu joutuisammin. 

Huoneiston muutos- tai kunnossapitotöitä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä on ollut kohtuullisesti aikaa hakemuksen käsittelyyn. Mikäli osakkeenomistajan tekemistä kunnossapito- tai muutostöistä aiheutuu taloyhtiölle kustannuksia, niistä vastaa osakkeenomistaja. Lue myös tietoa remontoijalle.

Täytä muutostyöhakemuslomake tästä

Suikkilan Lämpö Oy:n valvontamaksu muutostöihin liittyviin tarkastuksiin on 45 € / käyntikerta.